Обектно-ориентирано програмиране - практикум, Компютърни науки, 8 група

Материали на проведените през 2023/2024 практикуми по Обектно-ориентирано програмиране на Компютърни науки (2 поток), 8 група.

Зала: ФМИ 120 || Време: 13:15 - 15:00 || Ден: Четвъртък
Директни връзки: Контакт с мен | Решения на задачи | Материали от семинари | Курс в мудъл

Дата Материали
1 22.02.2024 Организационно || Основни добри софтуерни практики || Задачи || Решения || GitHub classroom
2 29.02.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
3 07.03.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
4 14.03.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
5 21.03.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
6 28.03.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
7 04.04.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
8 11.04.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
9 18.04.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
10 25.04.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
11 09.05.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom Това упражнение е от 11:15 до 13:15
12 09.05.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
13 16.05.2024 Задачи || Решения || GitHub classroom
14 23.05.2024 Задачи || GitHub classroom
15 30.05.2024 Задачи || GitHub classroom Това упражнение е от 11:15 до 13:15
16 06.06.2024 Задачи || GitHub classroom