Задачи - ООП, Седмица 14, 23.05.2024

GitHub classroom: classroom.github.com/a/K0XomKEP

Задача

В тази задача се оставя голямо количество свобода на имплементация, за всяко нещо сами преценете типове, помощни класове/член функции, оператори и так. нат. Както винаги, реализирайте голяма петица където е нужно.

Препоръчително е първо да изчетете цялото условие и след това да пишете код.

Реализирайте система като СУСИ. Преди да стигнем до потребителите, ще се нуждаем от някои други компоненти.

Реализирайте предмет, като в един предмет се пазят:

Реализирайте семестър, като в един семестър се пазят:

Реализирайте специалност, която пази:

и имплементира метод:

Имаме потребители, като всеки си има роля, определяща неговите способности в системата. Ролята може да бъде студент, преподавател или администратор, като при конкретизиране в условието на някои от тях трябва да се извършат съответните проверки. Ваш избор е какво да бъде ролята.

За един потребител със сигурност се пазят:Реализирайте мениджър на факултета, който съхранява, създава, обновява и премахва всички потребители и специалности. Имплементирайте съответни член-функции, които да правят тези действия.

Имплементирйате и методи, приемащи потребителско име, които:

Реализирайте конзолен интерфейс.