Университетски бележки

На тази уебстраница ще пазя връзки към разнообразни материали, които съм правел през следването ми във ФМИ.

В тези файлове със сигурност може да има грешки/недостатъци! Не гарантирам нищо, ако намерите проблеми може да ми пишете.

1 курс (2021/2022)


Алгебра 1

Разписани теми за устен изпитизточник *
Всичките теми, които имах да разписвам за устния изпит. Нещата са взети кажи-речи директно от лекции.

Диференциално и интегрално смятане 1

Записки върху материалаизточник *
Главните дефиниции, формулировки на теореми и формули, които поне аз сметнах за достатъчни по ДИС 2. Обхваща материала от лекция 1 до 13 включително.
Основни доказателстваизточник *
По-важните доказателства от лекции, като съм се опитал да ги формулирам по по-разбираем за мен начин. Не е завършено, напълно обхваща само лекции 1 до 5 и от части лекции 6, 8 и 9.

Дискретни структури

Записки върху материалаизточник *
Съществените за мен дефиниции, формулировки на теореми и формули. Обхваща лекции 1 до 7 включително.*: Източници със зезда до тях са свързани с изходния LaTeX код на самите документи, обаче се намират в git хранилище, което за сега не е публично през академичната година. Ако Ви трябва, пишете ми, няма проблем да го пратя.