Балове 2021

Тази страница е разширение на “ФМИ и висшето образование в програмистката индустрия”.

Благодарение на електронната система за кандидатстване, имам минимални балове на трите класирания през 2021 за компютърни науки, софтуерно инженерство и информатика (без информационни системи, защото не исках да влизам там). Понеже такава информация много не се разпространява, тук ще я споделя подробно. Очевидна бележка: това са баловете за мъже, за жени са различни.

Също в бележките под линия на оригиналната статия съм дал стойности и източници за бройка кандидати през 2021.

Напомням, че 2021 беше последната година с два изпита по математика: Математика I и Математика II. Първият беше по-обикновен, със затворени и отворени въпроси, и задачи с решения. Вторият беше 8 задачи с решения.

Балът се формираше така:

За някакво усещане за баловете, ще напиша минималната нужна оценка от изпитите, считайки оценката от ДЗИ или дипломата за 6,00. Ако балът е под 13.5, то тогава със сигурност са приети студенти, които са имали по-малко от 6.00 на ДЗИ/диплома и са компенсирали с резултати на изпитите по математика (не може да кандидатстваш с оценка, по-ниска от 3.000). Тези балове са в наклонен шрифт. Тирета показват, че за даденото класиране не е имало свободни места (и дисциплината не е участвала).

Първо класиране

Специалност - форма на обучение Минимален бал Мин. оценка по Математика I Мин. оценка по Математика II
Софтуерно инженерство - редовно 20.57 5.828 4.857
Компютърни науки - редовно 19.45 5.380 4.483
Информатика - редовно 14.88 3.552 3.000
Софтуерно инженерство - платено редовно 18.73 5.092 4.243
Компютърни науки - платено редовно 17.63 4.652 3.877
Информатика - платено редовно 11.62 3.000 3.000

Второ класиране

Специалност - форма на обучение Минимален бал Мин. оценка по Математика I Мин. оценка по Математика II
Софтуерно инженерство - редовно 20.27 5.708 4.757
Компютърни науки - редовно 18.79 5.116 4.263
Информатика - редовно 10.64 3.000 3.000
Софтуерно инженерство - платено редовно 16.63 4.252 3.543
Компютърни науки - платено редовно 14.81 3.524 3.000
Информатика - платено редовно - - -

Трето класиране

Специалност - форма на обучение Минимален бал Мин. оценка по Математика I Мин. оценка по Математика II
Софтуерно инженерство - редовно - - -
Компютърни науки - редовно 19.22 5.288 4.406
Информатика - редовно 12.00 3.000 3.000
Софтуерно инженерство - платено редовно 16.63 4.252 3.543
Компютърни науки - платено редовно 17.15 4.460 3.717
Информатика - платено редовно - - -