Assets

Lists of documents, images and other media that I made and want to share with the world.


Layout engines and browsers 2022-07-16 15:31 SVG 57K

University work in LaTeX, in Bulgarian

🔗

Със сигурност е възможно да има грешки и неточности във файловете, изполвайте внимателно!

Алгебра 1 (Линейна алгебра, Зимен семестър, 2021/2022)
Домашна работа 1 (проверено) 2021-11-12 00:00 PDF 116K src
Домашна работа 2 (проверено) 2021-11-12 00:00 PDF 116K src
Домашна работа 3 (проверено) 2022-01-03 00:00 PDF 151K src
Разписани теми (за устен изпит) 2022-02-05 00:00 PDF 281K src
ДИС 1 (Диференциално и интегрално смятане, Зимен семестър, 2021/2022)
Записки върху материала 2022-09-19 11:02 PDF 126K src
Основни доказателства 2022-09-19 11:02 PDF 108K src
ДСТР (Дискретни структури, Зимен семестър, 2021/2022)
Записки върху материала 2022-01-15 10:00 PDF 97K src
^