Docs

A list of documents that are made by me and are hosted on my server.University work on LaTeX, in Bulgarian

🔗

Със сигурност е възможно да има грешки и неточности във файловете, изполвайте внимателно!

Алгебра 1 (Линейна алгебра, Зимен семестър, 2021/2022)
Домашна работа 1 (проверено) 2021-11-12 00:00 PDF 116K
Домашна работа 2 (проверено) 2021-11-12 00:00 PDF 116K
Домашна работа 3 (проверено) 2022-01-03 00:00 PDF 151K
Разписани теми (за устен изпит) 2022-02-05 00:00 PDF 281K
ДИС 1 (Диференциално и интегрално смятане, Зимен семестър, 2021/2022)
Записки върху материала 2022-01-15 10:00 PDF 116K
Основни доказателства 2022-01-31 15:14 PDF 105K
ДСТР (Дискретни структури, Зимен семестър, 2021/2022)
Записки върху материала 2022-01-15 10:00 PDF 97K
^